Alevi Vakıfları Federasyonu Lideri Haydar Baki Doğan’dan iktidara: ‘Sadaka karşılığı satılık oyumuz yok’

Posted by

Doğan, şunları söyledi:

“ARTIK KANMIYORUZ”

“Hünkarımızın huzurundayız. Muharrem ayı içindeyiz. Cemevlerimiz akınlara maruz kaldı. Ömrün her alanında uygulanan ayrımcılık, inkardan kaynaklı mağduriyetimiz değişmedi. Ataklardan ötürü birkaç kişinin tutuklanmış olması, gerçek faillerin yakalandığı ve bizlerin korunduğu manasına gelmez. Uğradığımız her akının akabinde göstermelik gönül almalar ve evvelce hazırlanmış mizansenlerle yapılan cemevi ziyaretlerine artık kanmıyoruz.

“ALEVİLERE YÖNELİK ATAK, LİNÇ İKLİMİNİ ÜRETEN ŞAHSEN SİYASİ İKTİDARIN VE DEVLETİN KENDİSİDİR”

Saldırılar yeni bir durum değildir. Alevilere yönelik akınlar; asırlardır süregelen inkar, ötekileştirme, dışlama, asimilasyon ve sürgün siyasetlerinin devamıdır. Bu hücumlar birkaç meczup, kendini bilmez birkaç çocuk işi diye geçiştirilemez. Zira Alevilere yönelik hücum, linç iklimini üreten şahsen siyasi iktidarın ve devletin kendisidir. Alevileri amaç alan taarruzlara karşı tahlilin adresi birkaç piyon tutuklamak değil; sistematik ötekileştirmeye ve asimilasyona son vermekten, Alevi haklarını tanımaktan, Alevilerin eşit yurttaşlık talebini karşılamaktan geçer.

Biz Aleviler; toplumsal barışın ve ülkemizde olağanlaşmanın lakin eşit yurttaşlık haklarını teminat altına almaktan geçtiğine, antidemokratik ve anti laik iklim ve mezhepçi rejimin kurumsallaşmasına bir an evvel son verilmesi ile mümkün olduğuna inanıyoruz.

“TÜRKİYE’NİN LAİK DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİ HALİNE GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR”

Biz Alevi kurumları olarak yalnızca kendimiz için değil eşit yurttaşlık haklarından yoksun edilmiş tüm mağdur kimliklerin eşit yurttaşlık hakkını anayasal seviyeye kavuşturulmasını talep ediyoruz. Bunu garanti altına almak için; Türkiye’nin laik demokratik bir hukuk devleti haline getirilmesi zaruridir. Ayrıyeten demokratikleşmenin ve toplumsal barışın yolu Aleviler başta olmak üzere Türkiye’nin tüm mağdurlarından alenen özür dilenmesinden geçer. Alevilere yönelik katliamlarla yüzleşilmelidir. Bunun birinci adımı olarak Madımak Oteli, Utanç Müzesi olmalıdır. Artık demokratikleşme ve toplumsal barış için değişimden kaçış yok. Bundan ısrarla kaçanlara Alevilerin sandıkta gereken dersi vereceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

“SELÇUKLU VE OSMANLI DEVİRLERİ BİZİ KATLEDİP SÜREREK, TAM BİR VAHŞET DÖNEMLERİYDİ”

Kuşkusuz ki yaşamakta olduğumuz sıkıntılar bu 20 yıl içinde başlamış değil. Selçuklu ve Osmanlı periyotları bizi katledip sürerek, tam bir vahşet devirleriydi. Aleviler her daim toplumsal barışa hizmet etmek için; laiklik, demokrasi ve hukukun kozmik bedelleri, unsurları ve toplumsal devlete dayalı bir Cumhuriyet için çaba etmiştir. Cumhuriyeti ileri taşımak, demokratikleştirmek ve tam manasıyla laikleştirmekten yana tavır almıştır.

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ALEVİLERİ, SÜNNİLEŞTİRMEK MİSYONUNUN TÜM SÜRATİYLE SÜRDÜRMEKTE”

Tarihte Alevilerden kaynaklanan hiçbir sorun yaşanmamış; Aleviler kimliklerinden, inançlarından, kültürlerinden ötürü katliamlara maruz kalmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Alevileri, Sünnileştirmek misyonunu tüm süratiyle sürdürmekte. Cemevlerimiz, ibadet meskeni olarak tanımlanmak yerine cümbüş konutu denilerek aşağılanıyor ve Alevilere cami dayatılıyor. Devlet; Alevilere bir inanç ve kimlik olarak değil, güvenlik sorunu olarak bakıyor. Hiçbir devirde bu ülkenin asil yurttaşı kabul edilmedik.

Asimilasyondan, nefret telaffuzundan ve ayrımcılıktan kurtulamadık. Aleviler bu ülkede her gece huzursuz yatıyor. Kendi ülkemizde ömür hakkımızdan mahrum bırakıldık. Her katliam devletin kontrolünde ve gözü önünde yaşandı. Her katliamda gerçek hatalılar açığa çıkarılmadı. İnsanlığa yönelik kabahatler, Sivas Katliamında olduğu üzere vakit aşımına uğratılıp, ‘Hayırlı olsun’ denildi.

Alevilik asırlardır, yasaklı bir inanç ve kimlik haline getirildi. Bilhassa belirtmek isteriz ki kindarlar, Alevilerin haklarına ve taleplerine kulak tıkıyor.

“EĞİTİM SİSTEMİ; MEZHEPÇİLİK EKSENİNDE KURUMSALLAŞTI”

Alevileri asimile etmeyi hedefleyen devletin tavrı hiçbir devirde bu periyotta olduğu kadar gözü kara ve ideolojik bir hal almadı. Son 20 yılda Diyanet İşleri Başkanlığı her alana müdahale eden dinci, mezhepçi ve siyasi bir kurum üzere çalıştı. Eğitim sistemi; mezhepçilik ekseninde kurumsallaştı. Okullar adeta mescit, öğretmenler imam, öğrenciler kul haline getirildi. Zira eğitim tümüyle laiklik, bilimsellik ve demokratik özelliklerinden arındırıldı. Eğitim sistemi tümüyle dinselleştirildi.

“SADAKA KARŞILIĞI SATILIK OYUMUZ YOK, İNANCIMIZ DA YOK”

Seçimler yaklaşıyor ve Alevi oyları değere bindi. İktidar partisi cemevlerini dolaşıyor. Türkiye’de ve Avrupa’da Alevilerin tek temsilcisi olan Alevi kurumlarını muhatap kabul etmiyorlar. Sanki bu çatı kurumlarını devre dışı bırakıp, onlara bağlı bireyler üzerinden sadaka dağıtarak Alevileri kazanabilir miyiz kederine mi düşmüşler? Buradan sesleniyoruz. Sadaka karşılığı satılık oyumuz yok, inancımız da yok.

Cumhurbaşkanımızın, cumartesi günü Hacıbektaş’ta yaptığı konuşma, ne yazık ki Alevi toplumunu kendi içinde bölüp çatıştırmayı hedefledi. Bu yaklaşım Alevi çalıştaylarında da kullanılmış lakin kabul görmemişti. Alevileri birbirine düşüremeyecekler. Biz Alevi kurumları, binlerce cemevi dedesi üzere hak aşığı, aydını, akademisyeni ile milyonlarca Alevi; eskisinden daha fazla iri, canlı ve biriz. Size Alevileri böldürmeyeceğiz. ‘El ele, el Hakk’a’ düsturumuzla haklarımız için farklılıklarımızla bir ortada yürüyeceğiz. Alevileri tek tipleştirmeyeceğiz. Tüm kurumlarımızla; Alevilerin hak ve talepleri için el ele, omuz omuza yürümeye ikrarlıyız. O nedenle Alevileri içten bölmeye çalışanlara, buna içeriden taban sağlayanlara fırsat vermeyeceğiz. Alevi inancını ve kıymetlerini sadakalara peşkeş çektirmeyeceğiz.

“ALEVİ TOPLUMUNUN HÜKÜMETTEN VE CUMHURBAŞKANI’NDAN BEKLENTİSİ NETTİR”

Alevi sorunu, bir maddi yardım sorunu değildir. Maddi taleplerle Alevileri ve cemevlerini siyasal İslamcı siyasetlere yakınlaştırmaya çalışanlara müsaade vermeyeceğiz. Alevi toplumunun ulaştığı örgütlenme ve şuur seviyesine, milyonları kucaklayan çatı kurumlarına karşın Alevi kurumlarının taleplerinin üzerini sadakalarla örtmek için beyhude bir uğraşa gerek yok.

Alevi toplumunun hükümetten ve Cumhurbaşkanı’ndan beklentisi nettir. İçimize oynamak değil, farklı kanatlarımızın ortak mutabakatları ile oluşturulmuş, ortak taleplerimizin karşılanması, anayasal eşitliğimizin sağlanmasıdır. Buradan bir defa daha ilan ediyoruz ki, betonla çimentoyla içimizden ayartılacak olanlara sağlanan dünyalıklar uğruna inancımızla oynanmasına, taleplerimizin saptırılıp geçiştirilmesine müsaade vermeyeceğiz.

“DEVLETE DÜŞEN MİSYON, YURTTAŞLARINA KİMLİK DAYATMA DEĞİL; ONLARIN KENDİLERİNİ TANIMLAMA HAKKINA SAYGILI OLMASIDIR”

Bilinmeli güdülen bu yol, yol değildir. Ayrıyeten iktidar ve devlet kurumlarını Aleviliği tanımlama sevdasından vazgeçmelidir. Devlete düşen vazife, yurttaşlarına kimlik dayatma değil; onların kendilerini tanımlama hakkına saygılı olmasıdır.

Alevilerin meselelerinin tahlilinin olmazsa olmaz adımı, hak ve taleplerimizin karşılanmasından geçiyor. Alevilerin vergisi ile 100 bin mescide, 140 bin imama, 5 bin imam hatip okuluna, 115 ilahiyat fakültesine milyarca dolar akıtan devlet; 1585 cemevini ziyaret edip toplam 8740 talep belirlediğini, 500-600’ünün karşılandığını anlatması komik bir durumdur.

Alevilerin AKP hükümetinden 8740 talebi yok. Cemevi temeli atın talebi de yok. Aleviler sadaka istemiyorlar, hak istiyorlar. Kabul görmek istiyorlar; çimento, tuğla, demir dilenmiyorlar. Tek bir ana talebimiz vardır. Eşit yurttaşlık ve eşit haklar… Bu taleplerimizin tüm siyasi partilerin programlarında yer alması beklentimizi de yüksek sesle dillendirmek istiyoruz. Bu taleplerimizin kabul edilmesi; ikinci yüzyılına girecek olan laik ve demokratik Cumhuriyete olan umutlarımızı arttıracaktır.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.