Ankara Tabip Odası açıkladı: Yeni açılan fakültelerin 3’ü hariç hiçbirinin hastanesi bulunmuyor

Posted by

Ankara Tabip Odası, tıp fakültelerinin aktüel durumuna ait bilgileri paylaştı. ATO’nun datalarına nazaran 91’i devlet 37’si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam tıp fakültesi sayısı 128’e ulaştı. Fakat yeni açılan fakültelerin 3’ü hariç hiçbirinin hastanesi bulunmuyor, akademik takımları ise yetersiz.

Verilere nazaran Cumhuriyet öncesi kurulan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere AKP iktidarının birinci tıp fakültesini açtığı 2006 yılına kadar devlet üniversiteleri bünyesinde 43 tıp fakültesi bulunuyorken nitelikli eğitim imkanları düşünülmeden son 15 yılda 48 tıp fakültesi daha açıldı. Her yıl neredeyse devlet üniversiteleri bünyesinde 3 yeni fakülte açılmışken AKP iktidarı öncesinde 5 olan vakıf üniversitesi sayısı da 32’ye çıktı. Hem İngilizce hem Türkçe programı bulunun 11 devlet ve 13 vakıf üniversitesi ile birlikte toplam tıp eğitimi program sayısı da 152 oldu.

Fakülte sayılarındaki artışı pahalandıran ATO İdare Heyeti Üyesi Dr. Asuman Doğan “Tıp Fakültesi açmakta çok uzman olan AKP hükümeti tıp fakültesi uygulama hastanesi açmakta birebir mahareti gösterememiştir.  Bu hastanelerin tıbbi-teknik donanımı, bilgi-birikime sahip teknik çalışları, sıhhat çalışanları ve olmazsa olmazı öğretim elemanları/araştırma görevlilerini kapsayan akademik takımın oluşturulması konusundaki beceriksizlikleri ortadadır” tabirlerini kullandı.

HASTANESİZ FAKÜLTELER

Dr. Doğan, Balıkesir, Tekirdağ Namık Kemal ve Yozgat Bozok Üniversiteleri dışında yeni açılan tıp fakültelerinin hiçbirinin kendi hastanesi olmadığını, mevcut hükümetin bu sorunu eğitim araştırma yahut devlet hastanelerinin tabelalarını değiştirip üniversite hastanesine dönüştürerek çözmeye çalıştığını söyledi.

Sağlık Bakanlığına bağlı 61 eğitim ve araştırma hastanesi Sıhhat Bilimleri Üniversitesi ile 33 eğitim ve araştırma hastanesi de 33 devlet tıp fakültesiyle ortak kullanım protokolü imzaladı. Bolu İzzet Baysal ve Marmara Üniversitesi hariç ortak kullanımda olan tıp fakültelerinin de hastanesi bulunmuyor. Sıhhat Bilimleri Üniversiteleri 4 eğitim ve araştırma hastanesi hariç bu hastanelerin tümünde ortak kullanım protokolü ile tıpta uzmanlık eğitimi veriyor.

Dr. Doğan bu durumla ilgili görüşlerini “Türkiye’de hekim gereksinimi belirlenmeden, hatta muhtaçlığın çok üzerinde yeterli-nitelikli eğitimden geçmeden tabip mezun vermek problemleri çözmediği üzere, mevcut sıkıntıları daha da artırmaktadır. Hükümet  tıp fakültelerinin uygulama ve araştırma hastaneleri problemini, EAH ile ortak kullanım yoluyla çözmeye çalışırken bu hastanelerde akademik takım oluşturulmasında çuvallamışlar, yüzlerine gözlerine bulaştırmışlardır. Nitelikli bir tıp eğitimi için teknik donanım ve fiziki koşullardan daha kıymetli yetişmiş, bilimsel nitelikleri olan kâfi sayıda akademik takım gerekmektedir. Meğer bu şartların hiçbiri sağlanmadan bilimsel datalardan uzak, gereksinimin dışında, etik kuralları da göz arkası ederek adrese teslim takımlarla akademik takım oluşturmaya, öbür kentlerden taşıma-görevlendirme üzere göz boyayıcı yollarla tıp eğitimi hatta uzmanlık programı vermeye çalışmaktadırlar” biçiminde lisana getirdi.

Dr. Doğan, nitelikli ve kâfi akademik takım oluşturulmadan her yere tıp fakültesi açılması ile tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimi verilemeyeceğini söyledi.

Açılan tıp fakültelerinin yeterliliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini söz eden Dr. Doğan kelamlarını “her yere gecekondu tıp fakültesi açmak yerine mevcut tıp fakülteleri bilimsel nitelikli ve kâfi akademik takım ile güçlendirilmelidir” diye bitirdi.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.