Ar-Ge ve inovasyonla dönüşüm hızlanacak

Posted by

 

Raporda, Paris Anlaşması ve sera gazlarının azaltılması kapsamında elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlara yönelim gibi konularda dönüşüm yaşanacağı hatırlatılarak, sektörün sürdürülebilirliği için teknolojik altyapının hazırlanması, Ar – Ge ve inovasyonlar ile dönüşüme hazır hale gelmesi gerektiği vurgulandı. Deniz ulaşımında ise tehlikeli atıkların, atık suların, yağmur suyunun ve hava emisyonlarının yönetimi çalışmalarının artırılması gerektiği dile getirildi.

Mutakabatta öne çıkan konular

– Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması için, düşük ve sıfır emisyonlu araçlara sahip yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtların kullanımının artırılması.

– 2030’a kadar en az 30 milyon sıfır emisyonlu aracın trafikte olması.

– 2050’ye kadar tüm Avrupa’da otomobil, otobüsler, TIR ve kamyonların sıfır emisyonlu olması.

– Ulaşımda otomobil, kamyon, TIR ve otobüsler için emisyon standartlarının sıkılaştırılması. (İçten yanmalı motorlu araçlar için çok katı hava kirletici emisyon standartları getirilmesi.)

– Alternatif Yakıtlar Altyapı Direktifi’ni gözden geçirerek, daha fazla şarj istasyonu ile elektrik ve hidrojenin kullanılabilirliğinin artırılması.

– Sektöre karbonsuzlaşmayı sağlayacak inovatif ürün çalışmalarına odaklanılması.

– Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.