Avukatlar Sendikası’ndan İstanbul Barosu önünde açıklama: Meslektaşlarımızın halkı savundukları için cezalandırılmasına alışmayacağız

Avukatlar Sendikası üyeleri, 5 Nisan Avukatlar Günü dolaysıyla İstanbul Barosu önünde açıklama yaptı. Sendika Genel Başkanı Selin Aksoy, dedi.

Avukatlar Sendikası üyeleri, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bugün İstanbul Barosu önünde açıklama yaptı. Sendika adına hazırlanan ortak metni okuyan Sendika Genel Başkanı Selin Aksoy, İstanbul’un Silivri ilçesindeki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukatlar Can Atalay ile Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın mesajlarını okudu.

“Hepimiz bu geleneğin devamıyız”

Can Atalay, mesajında; “Dünyanın pek az yerinde görülen direngen bir avukatlık geleneğimiz var. Avukatlık geleneğimiz en karanlık dönemlerde bile gerekeni gerektiği zaman gereği gibi yapmıştır, söylemiştir. Biz hepimiz bu geleneğin bir çizginin devamıyız. Hepimize kolay gelsin” dedi.

“Sendikayı ayakta tutun”

Selçuk Kozağaçlı da “Neredeyse 20 yıldır avukatların sendika ihtiyacı üzerine çalışan bir adam olarak Avukatlar Sendikası’na teşekkür ediyorum. Avukat sendikası deyince içim titriyor. Sendikanızın en büyük dostu olarak lütfen sendikayı ayakta tutun, yaşamasını sağlayın diyorum” mesajını iletti.

Selin Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal bir hukuk devleti niteliklerinin vazgeçilmezliğini savunmaktadır”

“Biz de meslektaşlarımızın belirttiği gibi direngen avukatlık geleneği ile sendikamızı büyütmeye devam edeceğiz. Zira sendikamız, kurulduğu 26 Kasım 2014 tarihinden beri avukatların ve stajyer avukatların ekonomik ve sosyal problemlerinin çözülmesine ilişkin çalışmalar yapmakta, savunmanın bağımsızlığı ile avukatlık mesleğinin onurunu ve mesleğin kazanımlarını korumayı ve arttırmayı amaç edinmektedir. Hak arama özgürlüğünün herkes için etkin biçimde sağlanması gerektiğini, savunma hakkının evrenselliğini ve adil yargılanma hakkının etkin şekilde tesisini, sosyal adaletin gerçekleşmesini, cumhuriyet ilke ve değerlerini, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti niteliklerinin vazgeçilmezliğini savunmaktadır.

“5 Nisan Avukatlar Günü’nü her yıl bir kutlama günü değil, mücadele günü olarak ilan etmektedir”

Sendikamız; ‘Hukuk herkes içindir’ söyleminden hareketle tüm çalışanlar ve emekçilerin hak ve özgürlükleri önündeki, hukuk devleti ve demokratik toplum gerekleri ile bağdaşmayan sınırların ve engellerin kaldırılmasını, emeğin korunmasını amaçlamakta, bu nedenle temel hak ve özgürlüklerin, çalışma yaşamının, sendikal hakların, evrensel ölçütlere uygun düzeye taşınması ve o düzeyde yaşanması için mücadeleyi esas almaktadır. Sendikamız bu amaç ve çalışma pratiği içeriğinde 5 Nisan Avukatlar Günü’nü her yıl bir kutlama günü değil, mücadele günü olarak ilan etmektedir. Çünkü bizler, avukatlık mesleğinin 10 yıllar içerisinde nicelik olarak aşırı bir büyüme göstermiş olmasına karşın nicelik olarak yetersizliğine, bugün 100 binlerce avukatın yoksulluk sınırı altında çalışması gerçeğine, mesleğin artık yargının kurucu bir unsur olarak görülmemesine alışmıyoruz. Bu nedenle avukatlık mesleğinin savunma hakkının temel güvencesi olduğu, kamusal niteliği olduğu, yargının en önemli sac ayağı olduğu anlaşılana kadar mücadele edeceğiz.

“Bağımsız yargının hakim olacağı bir düzen kurulana dek mücadele edeceğiz”

Stajyer avukatların emek sömürüsü altında, güvencesiz, günden güne hayattan vazgeçecek şekilde geleceğe dair umutlarını kaybetmesine alışmıyoruz. Bu nedenle mobbingin olmadığı, avukata yaraşır ücretlerde çalışma koşulları oluşana dek mücadele edeceğiz. Her şehirde bir üniversite, her üniversitede hukuk fakültesi kurulmasına, bu hukuk fakültelerinde yeterli akademik kadro olmamasına, öğrencilerin ne hocaya, ne kitaba, ne barınma hakkına erişememesine alışmıyoruz. Bilimsel ve kültürel donanımı gelişkin akademisyenlerin olduğu, nitelikli hukuk fakülteleri için mücadele etmeye devam edeceğiz. Halkın adalete erişiminin kısıtlanmasına, yıllar süren davalara, buna karşın yargının özelleştirilmesi taleplerinin normal karşılanmasına, kimsenin yargının bağımsızlığına güvenmediği bir hukuk ortamına alışmıyoruz. Adalet için, halkın adalete erişimi için, bağımsız yargının hakim olacağı bir düzen kurulana dek mücadele edeceğiz.

“İlkemizdeki hukuk politikasından ve sistemsel dönüşümden bağımsız olmadığını biliyoruz”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir