Çağdaşlaşmanın hikâyesi

Köy Enstitüleri’nin en büyük başarısı, demokratik bir işleyiş modelini geliştirmiş olmasıydı. Enstitülerde eleştirel düşünebilen, yaşadığı toplumu ileri götürme çabası içinde olan sorun çözen…

Posted On

Yatay geçiş şartları değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, başarı sıralaması aranan programlara yatay geçiş süreci ve şartları, YÖK’ün “eğitimde sosyal adalet ve fırsat eşitliği” ilkeleri çerçevesinde yeniden…

Posted On

Gençlerin sorunları ülkenin sorunlarıdır

HABER MERKEZİ Sol Genç “Genç İşsizlik, Geleceksizlik ve Umut” başlıklı bir rapor yayımladı. Ülkede yaşanan problemlerin gençliği doğrudan etkilediği vurgulanan raporda mücadele çağrısı…

Posted On